Sovcomflot blir SCF Group

Sovcomflot ändrar koncernens struktur för att skilja hamnaffärerna från annan verksamhet. I oktober påbörjas omstruktureringen där alla dotterbolag i koncernen med namnet SCF Group i fortsättningen ska bära den gemensamma namnkomponenten SCF i företagsnamnen. Därmed kommer koncernens rederier att döpas om till SCF Sovcomflot och SCF Novoship. I koncernen ingår också SCF Marpetrol samt SCF Terminals.