Sovcomflot beställer fartyg

Sovcomflot undertecknade den 9 november ett långsiktigt transportavtal med Narianmarneftegaz som är ett joint-venture mellan Lukoil och ConocoPhillips. Enligt avtalet skall Sovcomflot från 2007 ta hand om oljeskeppningar från Varandey lastningsterminal med tre isförstärkta ryskflaggade 70.000 dwt tankfartyg. Sovcomflot beställde den senaste veckan tre tankfartyg med isklass 1A Super från Samsung Heavy Industries i Sydkorea. De 256 m långa och 34 m breda tankfartygen får 14 m djupgående och kan bryta 1,5 m tjock is utan isbrytarassistans. Fartygen utrustas med Azipod-propulsion, helikopterdäck och lastningsutrustning i fören.