Sovcomflot beställer bogserarserie

Det ryska statliga rederiet Sovcomflot har slutit ett avtal med Pella Shipyard i St Petersburg om nybyggnad av fyra bogserare. Det är en del av Sovcomflots strategi att gå in i oljeterminalverksamhet och erbjuda hamntjänster. Bogserarna ska utrustas med Rolls Royce-propellrar och anpassas för att kunna arbeta i ryska hamnar, främst i Ust-Luga, Primorsk och Kozmino.Koncernen Sovcomflot Group utvidgar sig mot bredare verksamhet; utom sjötransport av olja och gas också oljelastning till flytande oljelager, tekniskt underhåll av terminaler, utarbetning av logistiska scheman för olje- och gastransport och också deltagande i offshoreindustrin. I koncernen ingår även tankrederierna Novoship och Rosnefteflot, samt det spanska dotterbolaget Marpetrol.