Fotograf: Delta Terminal

Kategori: Hamn/Logistik

Ny kaj byggs i Söråker


Delta Terminal, som driver Söråkers hamn i Timrå kommun, kommer att bygga en ny kaj i hamnen för att möta en förväntad framtida fördubbling av sjöfarten.

Kajen i Söråker kommer att byggas ut med 9×80 meter, erosionsskydd kommer kompletteras på befintlig kaj och en tyngdlyftsplatta kommer byggas anpassad för en 500 tons mobilkran. Det uppger Delta Terminal i ett pressmeddelande. Genom den nya kajkonstruktionen kommer man kunna ta emot fartyg med fartygsdjup på 7 meter jämförbart med dagens 5,7 meter och bibehålla fartygslängden på 115 meter.

– Delta Terminal växer med marknaden och anpassar sig ständigt efter kundernas behov. Sjöfarten är en viktig del i vår verksamhet och vi ser behovet hos våra kunder att öka fartygslasterna från i dag maximalt 5 000 ton till drygt 7 000 ton. Därför satsar vi på en ny kaj i Söråker med byggstart i september och färdig att ta i drift i mitten av januari, 2021, uppger vd Johan Sten i en kommentar.

Företaget hänvisar till Trafikverkets basprognos som visar att transportarbetena att öka med 64 procent fram till år 2040, varav sjöfarten förväntas fördubblas.

Redan 2013 genomförde Timrå kommun tillsammans med Länsstyrelsen muddring av inseglingsrännan samt delar av hamnbassängen.