Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Torrlast

Sömnbrist bakom grundstötning

Befälhavarens sömnbrist och alkoholpåverkan är ett par orsaker till Atlantics grundstötning utanför Oskarshamn förra året, enligt Statens haverikommissions rapport. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rikommissions rapport. 

Det var den 23 september klockan fyra på morgonen förra året som den den 80 meter långa torrlastaren Atlantic gick på grund strax söder om Oskarshamn. Det självlossande lastfartyget, ägt och opererat av danska rederiet Venus Shipping och bemannat med åtta ryska och filippinska medborgare, var på väg från Visby till Oskarshamn när befälhavaren, enligt honom själv, somnade kort efter att han girat norr om Öland ner mot Oskarshamn, där ingen lotsplikt gäller för torrlastfartyg under 90 meter. 

Sömnunderskott

Befälhavaren var ensam på bryggan, ingen utkik fanns och larmsystemet för vaktgående befäl på bryggan (BNWAS) var avstängd. Övriga i besättningen sov också, enligt rapporten. Orsaken till att befälhavaren somnade uppges i rapporten bland annat bero på ett uppbyggt sömnunderskott. Enligt loggen hade befälhavaren, som arbetade i ett tvåvaktssystem, under de föregående tre dygnen fått som mest sex timmars sömn, och därutöver mycket lite eller ingen vila. Två nätter innan grundstötningen sov han endast tre timmar. 

1,76 promille

Befälhavaren var också påverkad av alkohol vid tillfället för grundstötningen. Tre och en halv timma efter grundstötningen visade ett utandningsprov att han hade 1,76 promille alkohol i blodet. Befälhavaren, som jobbat som befälhavare på olika fartyg sedan 2008 och för Venus Shipping sedan 11 september 2017, har uppgivit att han blev så stressad efter den allvarliga incidenten att han var tvungen att dricka alkohol.  

Överstyrman

Överstyrman, som uppgivit att han skulle haft vakten men blivit uppmanad av befälhavaren att sova i stället, hade fyra timmar efter grundstötningen 1,76 promille alkohol i blodet, enligt ett alkoholutandningsprov. Eftersom polisen inledningsvis arbetade efter tesen att överstyrman framfört fartyget, genomförde då protokollet för eftersupning, det vill säga att löpande blod- och urinprov tas. Rättsmedicinalverkets analys visade då att överstyrman hade en alkoholkoncentration på 2,91 promille fyra timmar efter grundstötningen och 1,94 promille en halvtimma senare.

Se över säkerheten

Venus Shipping rekommenderas att ”se över sitt säkerhetsorganisationssystem och gå igenom det med sina befälhavare för att säkerställa att dessa har förståelse för vikten av det”. Rederiet rekommenderas även att ”se över sitt revisions- och inspektionssystem för att säkerställa att frågan om arbets- och vilotider hanteras på ett tillfredställande sätt så att avvikelser kan upptäckas”. 

Ändrar alkoholpolicyn

Rederiet har efter olyckan, enligt rapporten, haft flera möten med fartygsbefäl och rederiledning där de diskuterat grundstötningen och de har beslutat att ändra rederiets drog- och alkoholpolicy. Man har även tagit fram nya dokument för att säkerställa att inspektioner görs likvärdigt inom hela företaget samt skickat alla svenska och danska ISM-auditörer på en tvådagars kurs i DNV GL:s metod att genomföra inspektioner.

Allvarliga brister vid kontroll

Fem månader innan olyckan gick Atlantic igenom en ISM-inspektion av DNV GL utan anmärkningar, enligt rapporten. Trots detta identifierades en mängd allvarliga brister vid hamnstatskontrollen och den ISM- revision som genomfördes efter olyckan. DNV GL rekommenderas därför att genomföra en ”bredare översyn av sitt revisions- och inspektions- system och därefter vidta nödvändiga åtgärder”.

Inga personskador

Transportstyrelsen rekommenderas att ”initiera ett samverkansmöte med berörda myndigheter och organisationer för att säkerställa att det finns en samsyn om hur situationer som den som uppkom i detta fall bör hanteras i framtiden”.

Inga personskador inträffade vid tillfället på lördagsnatten och ingen olja rann ut i havet. Fartyget tömdes på dieselolja, drogs flott under onsdagen och bogserades sedan till Oskarshamn 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]