Somaliska pirater i attackvåg

Somaliska pirater har kapat och attackerat flera fartyg de senaste dagarna. Det grekiska Saint Vincent-flaggade bulkfartyget, MV Irene EM, kapades 100 distansminuter utanför Al Mukala i Adenviken. Den 23 man starka besättningen rapporteras vara oskadd. Också det Togo-flaggade fraktfartyget MV Sea Horse, 7.435 dwt, har kapats av pirater utanför Somalia. En amerikanskägd och Italienflaggad bogserbåt som bogserade två pråmar genom Adenviken har också kapats. Den 16 man starka besättningen rapporteras vara oskadd.Det amerikanska fraktfartyget Liberty Sun, 65.273 dwt, utsattes för beskjutning med automatgevär och granatkastare av somaliska pirater men lyckades undkomma, trots skador på fartyget.Bahamasflaggade kemtankern Bow Asir, 23.016 dwt, som kapades 380 nautiska mil sydöst om Kismayo för några veckor sedan har frigetts, meddelar Haugesundsrederiet Salhus Shipping som är operatör för fartyget. Fartygets 27 man starka besättning mår under omständigheterna bra.