Solstad överväger också utflaggning

Norska redare måste få ett mer förmånligt skattesystem som är i linje med de flesta andra länders, inklusive Sverige och Danmark, säger Lars Peder Solstad, vd för Solstad Offshore till Haugesunds Avis. Han har i veckan träffat den norske näringsministern Dag Terje Andersen. Kritiken gäller delar i den norska företagsbeskattningen som skiljer sig från andra länders skattesystem. Andersen bekräftade att den norska regeringen diskuterar rederibeskattningen men kunde inte lova något beslut snart. Om inte Norge förändrar sitt system överväger Solstad att flagga ut fler fartyg, men man kommer att behålla kommersiellt och tekniskt management i Norge.