Solstad Offshore säljer tre fartyg

Solstad Offshore säljer de tre ankarhanteringsfartygen Normand Hunter, byggd 1982, Normand Ranger, byggd 1982/200 och Normand Prosper, byggd 1983 för totalt NOK 135 miljoner. Normand Hunter går till RF Forschungssciffahrts med leverans i juni eller juli, medan Simon Møgster har köpt de två andra med leverans i mitten av maj.