Solstad köper ytterligare ett konstruktionsfartyg

Solstad Offshore som driver nio konstruktionsfartyg på offshoremarknaden har nu köpt ”Bold Endeavour”, byggt 1999 och med ett brutto på 8.800. Säljare är North Sea Invest och fartyget är verksamt på en femårig charter till DeepOcean, i vilket Solstad har en 18-procentig andel. DeepOcean är specialiserat på ROV-utrustade fartyg (Remote Operated Vehicles) och har en flotta på 10 fartyg.