Solstad ensamägare av tre fartyg

Solstad Offshore har tagit hundraprocentig kontroll över ”Normand Borg”, ”Normand Flower” samt ”Normand Vibran” (ex ”Troms Steggen”). Island Offshore köps ut ur de första två där Solstad redan hade ägarandelar på 27,3 procent respektive 52,5 procent. Solstad betalar cirka NOK 40 miljoner för de utestående andelarna.