Solstad beställer konstruktions- och servicefartyg

Solstad Offshore beställer ett 113 meter långt offshorefartyg för kontstruktions- och servicearbeten av Flekkefjord Slip og Maskinfabrikk. Fartyget sätts in på en sexårig charter plus fyra årsoptioner för Subsea 7. Fartyget är designat av Vik-Sandvik i nära samarbete med Solstad och Subsea 7. Solstad är en ledande operatör inom inspektions-, underhålls- och reparationssegmentet med totalt elva fartyg.