Fotograf: Scanlog

Kategori: Ekonomi

SOL köper majoritet i Scanlog

Svenska Orient Linien, SOL, blir majoritetsägare i Scandinavian Logistics Partners, Scanlog. Med drygt 50 procent av aktierna vill man erbjuda leveranser från dörr till dörr.

– Vi noterar att flera av våra kunder vill ha logistikleverantörer som har förmågan och kompetensen att leverera logistiktjänster från dörr till dörr. Vi säljer inte den tjänsten eftersom vi fokuserar på kaj till kaj, men ser fram emot att genom Scanlog få möjligheten att också hjälpa våra kunder med förfrågningar som handlar om multimodala transporter, säger Michael Kjellberg, styrelseordförande i SOL, i ett pressmeddelande.

Utökat ägarskap kan ge mer kompetens

Scanlog hoppas på att SOL:s utökade ägarskap kommer att hjälpa en fortsatt snabb tillväxt och ge ny kompetens, då SOL dels har två styrelsemedlemmar från logistikbranschen men även ett stort kunnande inom sjöfart.

Tidigare ägde SOL 20 procent av aktierna. Beslutet att utöka ägandet ska ha berott på Scanlogs engagemang kring hållbarhet samt fokus på kunderna och deras gods, inte transportslaget.

Ansvarsfull logistik

SOL genomförde under 2020 en stor satsning på hållbarhet genom det nystartade rederiet Wallenius SOL. Planen med rederiet, som SOL äger tillsammans med Wallenius, är att 2021 transportera gods i Östersjöområdet med isklassade LNG-drivna fartyg.

Scanlogs affärsmodell som bygger på ”ansvarsfull” logistik innebär att till exempel en optimering av transportvägar och transportmedel. Man klimatkompenserar även all flygfrakt.