Sökes: piratexpert till EU-jobb

EU Navfor söker nu en ”Pirate Cultural Advisor” som skall bistå ledningen för flottstyrkan med kunskap om kultur och religion i piratsamhället, om piraternas affärsmodell, deras tillvägagångssätt när de planerar och genomför sina attacker och om deras roll i Somalia. Experten skall också samla in information om förhandlingar om lösensummor och vara delaktig i åtalsarbetet mot tillfångatagna pirater. Enligt Navfor är 17 fartyg och cirka 380 sjömän gisslan hos somaliska pirater just nu. Det finns ett mörkertal eftersom statistiken inte omfattar obekräftade mindre fartyg.Av de fartyg som nu är i piraternas våld har roro/gc-fartyget Iceberg 1 legat vid Somalias kust längst. Fartyget, byggt 1976, attackerades för snart 1,5 år sedan. Det Panama-registrerade fartyget ägs av Azal Shipping & Cargo i Förenade Arabemiraten. Besättningen bestod ursprungligen av 24 personer. En skall ha begått självmord genom att kasta sig på utsidan och det finns rapporter om att flera besättningsmedlemmar har fått psykiska problem.Navfor har för närvarande tre fartyg, ett vardera från Tyskland, Spanien och Frankrike samt två flygplan, ett från Spanien och ett från Luxemburg i området.