Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer

Sofia nytillskott i handelsflottan

Det senaste tillskottet i den svenskflaggade handelsflottan är torrlastaren Sofia som lastar 1.700 ton (dwcc).

Fiducia Rederi AB i Kalmar har köpt torrlastaren Perseus från Baltnautic Shipping i Litauen. Fartyget har döpts om till Sofia och fått svensk flagg med hemmahamn Kalmar. Sofia är byggd som Petersberg av Schiffswerft Hugo Peters i Wewelsfleth i Tyskland 1986.