Fotograf: Södra

Kategori: Miljö

Vill köra på biometanol

Södra tillsammans med Ivar Lundh Sjöprojekt tittar på möjligheterna att få till ett fartyg drivet av biometanol som skulle kunna bli det första av sitt slag i världen.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]av sitt slag i världen.

Södra Skogsägarna tillsammans med Ivar Lundh Sjöprojekt AB och några till har genomfört en förstudie och undersökt möjligheterna att få till ett metanoldrivet bulkfartyg till Östersjön.

– Resultaten visar att det är fullt möjligt och nu vill vi gå vidare och se om vi kan genomföra det också, säger Johan Axiö på Ivar Lundh Sjöprojekt AB, ett dotterbolag till Ivar Lundh & Co, som varit med och tagit fram rapporten.

Bakgrunden är att Södra just nu bygger en anläggning för att förädla metanolen, som är en restprodukt från deras pappersmassatillverkning i Mönsterås. Södra har som mål att vara klimatneutrala till 2030.

”Fint kretslopp”

– Vi ser att det kan bli ett fint kretslopp när fartyget som levererar rundvirket till fabriken drivs av restprodukterna från tillverkningen, säger Johan Axiö.

Projektet har genomförts med pengar från Trafikverkets sjöfartsportfölj. Det startade under hösten 2018 och slutrapporten lämnades in i slutet av mars. Förutom Södra och Ivar Lundh Sjöprojekt har Scandinaos, IVL och Brodininfo deltagit i projektet.

– Vi har identifierat ett fartyg och två olika spår för hur man ska få till metanoldriften, säger Johan Axiö.

– Antingen konverterar vi det befintliga maskineriet, eller så sätter man in ett nytt system med metanoldriften klar från början.

Först i världen

De båda spåren innebär olika fördelar och nackdelar. Det första är förmodligen något billigare, men ställer större krav på processen. Att sätta in ett nytt maskineri skulle innebära större miljöfördelar och försäkringar från tillverkaren, men blir antagligen dyrare.

Oavsett skulle fartyget drivas av biometanol med HVO som pilotbränsle. Det skulle innebära att fartyget blir i princip fritt från utsläpp av växthusgaser. Enligt projektgruppen skulle det förmodligen kunna bli det första i världen.

Driver projektet vidare

– Det svåra i denna typen av miljöprojekt är att det är dyrt att gå först. Men vi har beslutat oss för att gå vidare. Vi kommer söka nya pengar från bland annat Energimyndigheten och Trafikverket för att faktiskt också genomföra projektet.

– Om allt går riktigt bra kan vi ha ett klimatneutralt fartyg i Östersjön till årsskiftet.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]