Södertälje byts ut mot Paldiski

Mann Lines hyr nordgående kapacitet på de två ro-ro-fartyg som går i trafik för Kappa Packaging. Balticborg och Bothniaborg lastar varje vecka i Vlissingen för Mann Lines och går därifrån till Paldiski. I Paldiski finns det möjlighet för omlastning till Åbo. Samtidigt upphör fartygen med att anlöpa Södertälje. Mann Lines har bl.a. avtal om skeppningar av Ford-bilar till Paldiski Lõunasadam för vidare transport till Ryssland.