Socialdemokratiskt krav på tonnageskatt

Riksdagsman Claes-Göran Brandin har i riksdagen ställt en fråga till finansminister Anders Borg om regeringen tänker ta initiativ till införandet av en tonnageskatt. Brandin menar att tonnageskatt är nödvändigt om svensk och europeisk sjöfart skall överleva och han påpekar att remissinstanserna är positiva till den utredning som har genomförts.