Snusförbud på åländska färjor

Enligt EG-domstolen är det åländska undantaget mot förbudet att sälja snus olagligt. Domen innebär att snus inte längre får säljas på färjor som seglar under åländsk flagg.