Snow Flower fast för andra gången

För andra gången på ett par månader har Holy Houses kylfartyg Snow Flower fastnat i en hamnstatskontroll, den här gången i Sheerness i Storbritannien. Fartyget kvarhölls i två dagar. Totalt fick Snow Flower 27 anmärkningar, varav sju allvarliga nog för att kvarhålla fartyget. Bland annat var värmeisoleringen kring avgasrör från pannor och maskiner skadad eller otillräcklig, maskinrummet skitigt, skott i maskinrummet var rostiga och toaletten i maskinrummet fungerade inte och det läckte olja kring pannan.I februari fastnade Snow Flower i en hamnstatskontroll i USA för att det fanns en så kallad magic pipe, med vilken orenat länsvatten kunde pumpas överbord, i maskinrummet.