Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Hamn/Logistik

Snart kräver Göteborgs hamn tullklart för UK-gods

När Brexit blir verklighet måste allt gods till och från Storbritannien alltid vara tullklart innan det kommer till Göteborgs hamn.  

Turerna har varit många och långa, men datumet för Storbritanniens utträde ur EU närmar sig obönhörligen. I och med utträdet blir Storbritannien ett tredjeland i förhållande till EU-länder som Sverige, och därmed kommer EU att tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien i fråga om bland annat tulltariffer, tullkontroller och kontroller av att EU:s regler för varors beskaffenhet är uppfyllda.

Tullklart

Elvir Dzanic, vd för Göteborgs hamn, säger i ett pressmeddelande att den som exporterar till Storbritannien från Göteborgs hamn, måste ha sitt gods tullklart innan det når hamnen och dess terminaler.

– Det är det budskap vi skickar till marknaden. Har man inte ordning på dessa bitar kommer man inte in i hamnen. Samma princip gäller för importflöden från Storbritannien – är godset inte tullklart innan skeppning till Sverige riskerar det att fastna i våra terminaler.

Utmaning för mindre aktörer

Att Brexit så småningom blir verklighet kommer knappats som någon överraskning för någon – allra minst för dem som transporterar gods till och från Storbritannien. Elvir Dzanic har ändå förståelse för att det kan vara svårt för en del aktörer att vidta rätt åtgärder i tid.

– Min uppfattning är att de större aktörerna är väl förberedda. Utmaningen ligger främst hos de mindre aktörer som inte har den administrativa kapacitet som de större varuägarna och speditörerna har. Men med det sagt så står jag ändå fast vid det jag sade tidigare – kom inte till Göteborgs hamn utan att ha förberett dina tullhandlingar.

Gäller även andra

Men det är inte bara de som bedriver handel med Storbritannien som oroar sig för Brexit. Även andra aktörer i hamnen undrar hur eventuella kösituationer i portarna kommer att påverka den som använder hamnen i andra ärenden än för handel med just Storbritannien.

– Vi tror inte att kösituationer kommer att uppstå i portarna till terminalerna. Blir det problem så kommer de att uppstå tidigare i systemet, som i hamnens huvudentré, ”Port Entry” där vi måste vara förberedda. Skulle det behövas så har vi identifierat ett antal ytor i hamnens närhet dit man eventuellt kan behöva hänvisas tillfälligt i väntan på klarering, säger Elvir Dzanic.

Ingen anledning till panik

Även om det är oklart hur Brexit i slutändan kommer att se ut, ser Elvir Dzanic ingen anledning till panik.

– Det tror jag inte skulle gynna någon. Det är förstås ingen som med exakthet kan säga hur det blir förrän Brexit inträffar, men det jag vet av erfarenhet är att logistikbranschen är mästare på att snabbt anpassa sig till nya situationer, säger han och fortsätter:

– När nya regler för tullhantering kom för cirka tio år sedan var oron stor, men man anpassade sig snabbt den gången, och jag det är jag säker på att man kommer att göra i det här fallet också.