Snart klart för hamnutbyggnad i Tallinn

Den 6 juni kommer Tallinns stadsfullmäktige att godkänna detaljplaneringen för Bekkeri hamn vid Kopliviken. Enligt den estniska affärstidningen Äripäev är sju år av domstolsprocesser mot Onako Eesti nu över och hamnägaren Endel Siff kan starta byggandet. Efter utbyggnaden av hamnen skall den kunna hantera två miljoner ton gods per år. I fjol var den totala godsvolymen i Bekkeri hamn 580.000 ton.Hela hamnområdet om 36 hektar kommer att byggas ut. På hamnens mark finns historiska byggnader från det numera nedlagda Bekkeri varv som skall renoveras. Planerna omfattar också ett nytt färjeläge med passagerarterminal. Investeringen uppgår till EEK 200 miljoner (EUR 12,8 miljoner). Grannhamnen Meeruse, som också ägs av Endel Siff, blir småbåtshamn och rekreationsområde.