Snabb tillväxt krävande för färjor och hamnar

Hamn- och färjeoperatörer i Östersjön har svårt att hinna med den snabbt ökande efterfrågan på deras tjänster. Det kapacitetsöverskott som uppstått när nya ro-ro-fartyg och färjor har satts i trafik är snart utfyllt och flera hamnar är i samma situation. Denna slutsats kom man fram till på Baltic Ro-Ro and Ferry Conference 2006, som arrangerades i Gdynia. Östersjöregionen är en av de snabbast växande trafikområdena i världen. Ett bra exempel är Scandlines service mellan Tyskland och Ventspils i Lettland, där tillväxten enligt Scandlines är tio procent – per månad. Även Stena Line fortsätter att investera i ökad kapacitet. Beträffande transporter av järnvägsvagnar kommer situationen att förbättras när Unity Line sätter den nya färjan Galileusz i trafik mellan Polen och Sverige. Operatörerna frågar redan efter mer och påpekar att det krävs mer investeringar i hamnar och infrastruktur för att möta de ökande problemen med trafikstockningar.