SMHI har sålt sin vädertjänst Sjöfart till en tidigare chef. Nu anmäls myndigheten till Konkurrensverket, rapporterar DN.

Kategori: Myndigheter

SMHI anmäls för ifrågasatt försäljning av sjöfartstjänst

SMHI anmäls till Konkurrensverket för en affär där en tidigare chef fick köpa myndighetens sjöfartsverksamhet. Det var i juli som Dagens Nyheter avslöjade att den tidigare chefen för SMHI:s enhet Sjöfart fick köpa tjänsten strax efter att han slutade på SMHI. 

SMHI-enheten Sjöfart har sysslat med weather routing med ett 40-tal rederier i Europa och Asien som kunder. Under våren har verksamheten hastigt lagts ner. Den 29 april fick personalen för första gången veta att SMHI förberedde en avveckling. Motivet var att affärsenheten inte längre var lönsam.

Bjöds inte ut till öppen försäljning

Men enligt DN:s granskning finns flera märkliga inslag i utförsäljningen:

  • Verksamheten avvecklades mycket snabbt utan en oberoende värdering.
  • SMHI bjöd inte ut Sjöfart till öppen försäljning så att utomstående kunde lägga bud på verksamheten.
  • I stället kontaktades den tidigare chefen för Sjöfart som slutat månaden innan. Hans nystartade bolag Gale Force fick köpa verksamheten för 5,5 miljoner kronor.
  • För att täcka förluster från försäljningen tvingas SMHI begära ett extra anslag av regeringen på 20 miljoner kronor.

Nu har en konkurrent inom weather routing, Noor Care AB, anmält affären till Konkurrensverket rapporterar Dagens Nyheter.

– Fem miljoner är mindre än två månaders intäkter från kunder. Det är inte, som SMHI hävdar, bara teknik som nu säljs ut, utan ett jättepaket med framförallt en inarbetad kundstock som inte har tid att byta leverantör utan nu direkt hänvisas till Gale Force av SMHI, säger Lennart Cederberg, delägare i Noor Care, till Dagens Nyheter.

Avvaktar Konkurrensverket

SMHI:s generaldirektör Rolf Brennerfelt är på semester, och myndigheten meddelar att man avvaktar Konkurrensverkets arbete med ärendet. På SMHI:s intranät uppger dock Brennerfelt, enligt DN, att det har varit högsta prioritet att hantera överlåtelsen affärsmässigt och korrekt, och att ökade kostnader har lett till en ansträngd ekonomi.