Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer | Torrlast

Småtonnage byter ägare

Efter ägarbyte döps den finskflaggade coastern Emil om till Emilie idag.

Det finländska torrlastfartyget Emil om 1.280 dwt har sålts av Dennis Ship Invest till Rederi Ab Nathalie. Fartyget byter idag, torsdag, namn till Emilie i Åbo. Rederi Ab Nathalie har därmed två systerfartyg i sin flotta, Nathalie och Emilie. Båda fartygen befraktas av Prima Chartering i Borgå.