Fotograf: RABN

Kategori: Fartygsaffärer | Torrlast

Småtonnage byter ägare i Finland

Rederi Ab Nathalie i Åbo har åter fem fartyg i sin flotta efter förvärvet av Prima Lady, som döpts om till Marilie.

I Finland finns ett antal rederier som är aktiva inom sektorn för småtonnage i närsjöfart. Ett som vuxit från ett till fem fartyg på tio år är Rederi Ab Nathalie (RABN) som bildades 2009 av två sjökaptener. I september sålde rederiet sitt äldsta och minsta fartyg Emilie till tyska Uniatlantico chartering GmbH, men nu är antalet fartyg i flottan åter fem tack vare förvärvet av Marilie.

TC till Prima Shipping

Marilie togs över av RABN i Raumo den 5 november och säljare är Sal Ship Oy Ab i Finland. Fartyget sysselsätts med en långtidsbefraktning för Prima Shipping i Borgå och fortsätter därmed sin trafik för borgårederiet inom Östersjön och Nordsjön. Marilie är, i likhet med rederiets övriga fartyg, registrerad i Mariehamn.

Byggd för W&B

Marilie är på 3.279 dwt och byggd 1995 i Nederländerna för Wijnne & Barends som Kirsten.