Slutligt partneravtal klart för Shtokman-fältet

Gazprom, Total och StatoilHydro har nu skrivit under aktieägaravtalet i Shtokman Development Company, SDC. Avtalet formaliserar ägandet i SDC där Gazprom får 51 procent, Total 25 procent och StatoilHydro 24 procent. Total och StatoilHydro har inget ägande i gasfältet utan enbart i utvecklingsbolaget som är registrerat i Schweiz. Shtokman-fältet ligger i Barents Hav cirka 550 kilometer nordost om Murmansk. Fältet är 1.400 kvadratkilometer stort och beräknas innehålla 3,8 triljarder kubikmeter gas och 34 miljoner ton gaskondensat.