Slut på EU:s och Sydkoreas varvsgräl

EU och Sydkorea har avbrutit tvisten om varvsstöd, som man fört inom Världshandelsorganisationen WTO, huvudsakligen eftersom varven sitter med välfyllda orderböcker, både i Korea och i Europa. De kvarvarande meningsskiljaktigheterna räknar man med att lösa under OECD:s skeppsbyggnadskommittés kommande möten i Paris.