Skyhöga böter för dem som inte följer svavelregler

Den som anlöper hamnen i Trieste med för hög svavelhalt i bränslet riskerar böter på upp till EUR 150.000. Hamnen tillämpar de nya reglerna från den 3 mars.Från den 1 januari i år gäller EU:s direktiv om en svavelhalt på max 0,1 procent i bränslet på fartyg som anlöper EU-hamnar. Än så länge har tillämpningen av den nya svavelbegränsningen gått trögt. Nu har hamnen i Trieste beslutat att inte bevilja några undantag från begränsningen för anlöpande fartyg. Om ett fartyg anlöper hamnen med högre svavelhalt än den tillåtna i bränslet, riskerar ägaren eller operatören av fartyget åtal och böter på mellan EUR 15.000 och 150.000, vid första förseelsen vanligen EUR 30.000. Om samma fartyg skulle anlöpa hamnen en andra gång och fortfarande ha för hög svavelhalt i bränslet riskerar befälhavare, ägare och operatör att bli bannlysta från alla italienska hamnar.Internationella tankerredarorganisationen Intertanko, som länge hävdat att redarna inte fått tillräcklig tid och möjlighet att anpassa tekniken ombord till omställning av bränsle för att kunna följa reglerna, rasar mot Triestebeslutet:– Det här innebär att man riskerar att offra fartygets och hamnens säkerhet bara för att fylla på hamnens kassa, skriver organisationen i ett uttalande.