Skuld kräver ersättning av Samsung

Ägarna till Hebei Spirit, Hebei Ocean Shipping, och deras försäkringsgivare den Oslo-baserade P&I-klubben Skuld, samt IOPC-fonden (The International Oil Pollution Compensation fund) kräver i en ny rättsrunda Samsung Heavy Industries på USD 400 miljoner för kostnader och förluster i samband med fartygsolyckan. Den ankrade VLCC:n Hebei Spirit blev påseglad av en kranpråm den 7 december 2007 ifjol, sydväst om Seoul. Olyckan ledde till ett utsläpp av 10.500 ton råolja, det värsta oljespillet någonsin i sydkoreanska vatten. Samsung Heavy Industries som ägde pråmen fick böter på motsvarande cirka USD 30.000, efter olyckan. Två sydkoreanska bogserbåtskaptener dömdes till fängelse för deras ansvar vid olyckan. Nyligen beordrade Högsta Domstolen i Sydkorea ett frisläppande av de två befälen från Hebei Spirit, Jasprit Chawla och Syam Chetan, som suttit frihetsberövade i landet. Männen släpptes efter starka internationella påtryckningar. De är inte längre misstänkta för något brott i samband med olyckan.