Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö | Regelverk

Skrubbertillverkare får redarkritik

Rederierna kritiserar skrubbertillverkaren Wärtsilä för att lansera färdiga produkter när de fortfarande borde vara på försöksstadiet.

Wärtsilä får kritik från redarhåll i Finland för att företaget ger en bild av att deras skrubberanläggningar fungerar klanderfritt. Enligt Olof Widén, vd för Rederierna i Finland, är problemet att Wärtsilä har gått ut med uppgifter om att skrubberanläggningarna är färdiga för den kommersiella marknaden.

 – Det är rederierna som bekostar pilotprojekt. Wärtsilä borde i god tid ha avtalat om pilotstatus och inte basunerat ut att det är ”fully commercialised”, säger han. 

Rederierna i Finland har gjort en sammanställning över skrubberinstallationer från 2005 utgående från Wärtsiläs referensförteckning. Dessa har också utvärderats.

Problem med tvättvattnet

Den första installationen på denna lista var en open loop-skrubber från numera Wärtsilä-ägda Hamworthy som installerades på en av hjälpmotorerna i färjan Pride of Kent 2005 demonterades 2011 efter 30.000 gångtimmar. Därefter följde en installation på en av huvudmaskinerna i kryssningsfartyget Zaandam som var i bruk cirka 4.000 timmar 2007–2008.

Den första closed loop skrubber från Wärtsilä som fortfarande är i bruk installerades 2011 på huvudmaskinen i det finländska containerfartyget Containerships VII. I Rederierna i Finlands utvärdering framgår att anläggningen inte fungerat längre sammanhängande perioder eftersom den producerar en alltför stora volymer slam per dygn.

”En bit kvar”

Pekka Järnefelt, Manager Vessel Operations på Containerships, säger till Sjöfartstidningen att allt har tagit mycket längre tid än man ursprungligen räknat med.  

– Det känns nog som om vi har fungerat som någon typ av testlaboraturium. Vattenrengörningen har krävt oerhört mycket mer utvecklingsarbete än vi ursprungligen trodde. Anläggningen installerades trots allt redan för två år sedan men vi har fortfarande inte formellt tagit över anläggningen från Wärtsilä.

Han menar att det ännu är en bit att gå innan man är i mål.

– Volymen varierar, emellanåt kommer vi ganska nära, men det går nog ännu en tid innan vi får det som det ska vara och vi kan ta leverans av anläggningen. Nu blir det ett par kubikmeter per dygn. Vi är inte ännu riktigt där vi borde vara. Wärtsilä arbetar fortfarande med detta, bekräftar Pekka Järnefelt.

Förvånad

Juha Kytölä, direktör för miljölösningar på Wärtsilä, är förvånad över kritiken från Rederierna i Finland.

– Man skulle tro att de har stort intresse av att främja introduktionen av förmånligaste möjliga tekniker på marknaden för fartygsoperatörer. Nu har man till och med spritt ett negativt budskap som delvis helt saknar grund.

I fallet Containerships VII säger Juha Kytölä att det är ett projekt som man har avtalat om och sålt till kunden med en period av utveckling och att denna period fortfarande pågår.

– Enligt ursprunglig överenskommelse bytte vi ut delar i våras för vi ville förbättra anläggningen. Fartyget har sedan i somras hela tiden opererat med anläggningen i bruk.

– Vi har kört så högsvavligt bränsle som vi bara har hittat, mycket nära 3,5 procent svavelhalt. Avgaserna har renats så att den är under 0,1 procent.

Beträffande vattenreningen säger Juha Kytölä att det nu finns utrustning ombord som fullständigt klarar av detta.

– Vi har utfört olika parametertester och kommit överens med kunden om att vi ska sänka värdena ännu mer. Om man ser på vad vi ursprungligen har kommit överens om så ligger vi inom dessa parametrar.