Skrov sjönk vid sjösättning

Karstensens Skibsværft i Skagen förlorade ett skrov till ett fiskefartyg, då det sjönk precis efter att ha sjösatts. Skrovet bogserades nyligen till Skagen från Gdynia och sedan dess legat på slipen för utrustning. Någon förklaring till vad som orsakade olyckan finns ännu inte. Fiskefartyget är ett av två som ska levereras till en skotsk ägare. Tre varvsarbetare som befann sig på trålaren när den sjönk kunde räddas av en bogserbåt. En flytande kran kommer nu att anlitas för att bärga skrovet.