Skrotvarv till Szczecin

V.Ships France SAS vill etablera en anläggning för fartygsskrotning i Szczecin. Idén får stöd i varvskretsar, men Urzad Morski i Szczecin (sjöfartsverket) och länsstyrelsen förhåller sig negativa till planerna.Det franska bolaget V.Ships France SAS ingår i en grupp som har 900 olika fartyg i management. V.Ships Holding har 68 kontor i 60 länder och sysselsätter 1.100 personer i land och över 20.000 ombord på fartyg.Christophe Saint-Genies, projektchef i V.Ships France SAS, menar att man utan negativa miljökonsekvenser skulle kunna skrota medelstora fartyg i Szczecin och använda den existerande varvsanläggningen, som skulle byggas ut efter behov.Presentationen väckte intresse hos Gryfia Shiprepair Yard som har förutsättningar och kapacitet även om det saknas utrustning för att garantera miljösäker hantering av farligt avfall. Även vd:n för det konkursdrabbade Pomeraniavarvet var intresserad. ”Varvet behöver en investerare,” sade han.