SKL skall analysera ”Estonia”-material

Regeringen har gett Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL, i uppdrag analysera bild- och filmmaterial som finns hos svenska myndigheter från vraket efter ”Estonia”. Ytterligare material som finns tillgängligt i Finland och Estland skall också analyseras. Avsikten är att försöka fastställa om materialet har redigerats, manipulerats eller förvanskats på annat sätt. Samtidigt skall man med hjälp av materialet försöka bedöma om det under perioden 2 oktober till 6 december 1994 skett förändringar på vrakplatsen som kan ha orsakats av mänsklig påverkan. Senast den 1 november skall SKL redovisa en plan för arbetet.