Skeppsregister-floran växer

Världen kommer nu att kunna lägga ytterligare ett öppet register till samlingen. Denna gång är det Dubai som beslutat öppna ett internationellt register som ett led i uppbyggandet av Dubai Maritime City. Nyligen har Solomon-öarna också beslutat fylla på den magra statskassan med avgifter genom att öppna ett internationellt register.