Kategori: Container | Folk/företag | Försäkring

Skatteverket vill granska fler rederier

Även om Lupin Shipping-fallet inte är en del av någon större granskning av branschen så har Skatteverket uppsikt över de rederier som misstänks öppna brevlådeföretag utomlands.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]lådeföretag utomlands.

Enligt Johan Lundberg, regionsamordnare på Skatteverkets avdelning för utlandstransaktioner, så är Lupin Shipping ett specialfall som har bedrivit en typ av verksamhet som egentligen inte utgör något jätteproblem för Skatteverket – numera är det nämligen svårt att gömma sig undan från myndigheternas kontroller. Däremot så menar han att det finns all anledning att titta närmare på en del andra sidor av rederinäringen. 

– Vi följer ju med vad som händer i branschen och är högst medvetna om att det finns svenska rederier som flaggat ut och har öppnat kontor på till exempel Färöarna. Och där har vi ju kanske skäl att misstänka att det i själva verket bara rör sig om en brevlåda, medan den faktiska verksamheten pågår i Sverige och även all ledning finns i Sverige. 

Svårt att granska

Johan Lundberg förklarar att man visserligen har nära samarbete med skattemyndigheter i andra länder, framförallt i övriga Norden, men att det ändå kan vara svårt att utreda misstänkta brevlådeföretag.   

– Det är ju lätt att ta reda på vilka svenska rederier som finns på till exempel Färöarna, men samtidigt så är ju mycket av dagens rederiverksamhet outsourcad med olika bemanningsföretag och liknande. När då själva rederiverksamheten blir alltmer uttunnad, så blir det förstås lättare för den här typen av företag att flytta viss verksamhet. Det handlar ju inte precis om att flytta en fabrik. 

Skatteintresset viktigt

Samtidigt som Johan Lundberg säger att Skatteverket inte bedriver någon större kampanj mot rederibranschen så är han noga med att poängtera att man noga följer med vad som händer inom den svenska sjöfarten och att man självklart kontrollerar rederier på förekommen anledning. 

– Det viktiga för oss är om det finns något skatteintresse i det hela. Vi prioriterar det som är värt något skattemässigt, om det är alltför litet så kanske vi inte granskar det. Men vi har en kontinuerlig bevakning på branschen och får ibland in tips från till exempel Danmark, Norge eller Färöarna. 

Ingen tvekan 

När det gäller de svenska sjöbefäl som jobbat ombord på Lupin Shipping och blivit upptaxerade så säger Johan Lundberg att det inte var någon tvekan om att de skulle fällas. 

– Ett av villkoren för att skattebefrias är ju att fartyget man arbetar på ska gå på oceanfart och det kunde vi lätt konstatera att man inte gjort. Inte heller påståendet att några av de berörda skulle bo utomlands trodde vi på. De här männen är folkbokförda i Sverige och har inte kunnat bevisa att de flyttat utomlands, säger Johan Lundberg, regionsamordnare på Skatteverkets avdelning för utlandstransaktioner. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]