Fotograf: Riksdagen

Kategori: Politik | Regelverk

Skattetvist till riksdagen

Ärendet med de tilläggsbeskattade offshore-svenskarna har nått riksdagen. Under torsdagen svarar finansminister Magdalena Andersson (S) på frågor i ärendet.

Sjöfartstidningens avslöjande om att ett stort antal svenskar som arbetat på norska supplyfartyg har tilläggsbeskattat efter en ny tolkning av det nordiska skatteavtalet har gett eko ända upp till riksdagen. 

”Rimliga skattevillkor”

I mitten av december skrev riksdagsledamoten Hans Rothenberg (M) en interpellation till finansminister Magdalena Andersson (S), som i dag torsdag besvarar interpellationen.

I interpellationen kräver Rothenberg svar på vad finansministern avser ”att göra för att ge svenska sjömän som tjänstgör i andra länder rimliga skattevillkor även i Sverige”, och vilka förändringar ministern vill ”se i det nordiska skatteavtalet som ger svenska sjömän rimliga regler att arbeta efter”.

Start klockan 12

Interpellationsdebatten börjar kl 12.00 och går att följa via riksdagens hemsida. Självklart återkommer Sjöfartstidningen med ett referat från debatten.

Hans Rothenbergs interpellation går att läsa i sin helhet här.