Skatter och stigande personalkostnader sänker BW Gas-resultat

Norska BW Gas, som kontrolleras av Hongkong-familjen Sohmen, rapporterar en vinst före skatt på USD 6,3 miljoner för fjärde kvartalet 2007 vilket är en försämring med USD 44,5 miljoner jämfört med motsvarande kvartal året innan. Viktiga orsaker till försämringen är ökade bunkerkostnader och högre lönekostnader på grund av svårigheten att få tag på befäl med erfarenhet av gassjöfart. Resultatet efter skatt blev en förlust på USD 577 miljoner sedan rederiet valt att under kvartalet bokföra hela beloppet för den retroaktiva beskattning som blev resultatet av övergången till det nya norska tonnageskattesystemet.