Anders Åman, vd för Skärgårdslinjen i Göteborg & Bohuslän vill inte se en ny bro över älven.

Fotograf: Skärgårdslinjen

Kategori: Hamn/Logistik

Skarp kritik mot ny bro över Göta älv

Göteborgs stads planer på att bygga en ny gång- och cykelbro över Göta älv får svidande kritik från aktörer inom sjöfarten. Affärsverksamheter som hotas, längre broöppningar och säkerhetsrisker pekas ut som några av problemen med det planerade bygget.
En ny gång-och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj ska enligt Göteborgs stad skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk och bidra till att stadskärnan växer över älven. Projektet som klubbats i kommunfullmäktige beräknas kosta 900 miljoner, och inriktningen är att bron ska byggas med en segelfri höjd på 4,5 till 7 meter i stängt läge. Broöppningarna ska samordnas med öppningarna av Hisingsbron, och i samrådsunderlaget nämns att man ska ta hänsyn till sjöfartens intressen. Men både branschföreningen Svensk Sjöfart och Skärgårdsredarna med medlemsrederier ser tvärtom stora problem med broprojektet.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] byggas med en segelfri höjd på 4,5 till 7 meter i stängt läge. Broöppningarna ska samordnas med öppningarna av Hisingsbron, och i samrådsunderlaget nämns att man ska ta hänsyn till sjöfartens intressen. Men både branschföreningen Svensk Sjöfart och Skärgårdsredarna med medlemsrederier ser tvärtom stora problem med broprojektet.
Den nya bron är tänkt att byggas mellan Packhuskajen och Hugo hammars kaj. Foto: Göteborgs stad

Rederiet Skärgårdslinjen som driver trafik med två båtar och kör turisttrafik med 40.000 passagerare om året ser sin verksamhet hotad av broplanerna.

– Det här skapar jättestor osäkerhet och oro för framtiden. Vi vet inte hur vi ska sätta våra långsiktiga mål i vår verksamhet om vi inte vet att vi har någonstans att bedriva verksamhet på, säger Anders Åman, vd på Skärgårdslinjen.

Han pekar på att samrådsunderlaget som skickats ut från kommunen är väldigt otydligt och öppnar upp för spekulationer. En sak handlar om vilket vattenområde som egentligen berörs av den nya bron. Här har Skärgårdslinjen och flera andra rederier en helt annan bild än den som Göteborgs stad presenterat.   

– När man byggde nya Hisingsbron talade man om vilket vattenområde och landområde man tog i anspråk för själva byggnationerna och vilket område som påverkades. Det har man inte gjort i det här läget än så länge. Om man tänker placera en bro där man har sagt att man ska göra det så blir det väldigt stora vattenområden som kommer att påverkas. Och det har man inte påvisat, tycker vi.

Turbåtsverksamheten kring Stenpiren har vuxit till en stor och viktig industri som omsätter mer än 200 miljoner kronor per år, den sysselsätter ca 500 personer och den transporterar nästan 270.000 gäster. Branschföreningen Skärgårdsredarna som också engagerat sig i brofrågan skriver i sitt remissvar att stadens underlag vittnar om bristande kunskap om vad sjöfart är.

– Passagen genom Göta älv är av riksintresse, och nu skapar man ytterligare en barriär för riksintresset, sjöfarten. Det drabbar också flera av våra medlemsrederier som är beroende av en fri tillgång till älven. Om den här bron byggs blir det en inlåsningseffekt där dem hamnar på fel sida, säger Skärgårdsredarnas vd Ingela Berntson.

Även om stadens exploateringsförvaltning i sitt underlag skrivit att brobygget inte ska skada sjöfartens intressen, tycker Ingela Berntson inte att man tagit hänsyn till näringen.

– Man skadar ju verkligen sjöfartens intressen genom att bygga en bro som blir så låg att inte sjöfarten fritt går under den. För oss står det klart att Göteborgs eget intresse av en cykelbro styr mer än sjöfartens intressen.

Även branschföreningen Svensk Sjöfart lyfter fram att Göta älv är en farled av riksintresse för sjötransporter. I sitt yttrande skriver man att det är fel i att bygga lågbroar i ”sjöfartsstaden” Göteborg, och att konflikter mellan transportslagen kommer att öka om gång- och cykelbron blir verklighet.

Även Göteborgs Hamn ab har lämnat ett yttrande angående broplanerna. Hamnbolaget lyfter fram att det är viktigt att genomföra fartygssimuleringar för att bedöma lämplig storlek på öppningen i gång- och cykelbron samt lämpliga storlekar och placeringar för ledverken. Även farledens utformning mellan broarna behöver studeras då den påverkar gång- och cykelbrons utformning och placering och är en viktig faktor för bedömning av säkerheten. Enligt hamnen behöver väntplatser för yrkesfartyg och fritidsbåtar också utredas i det fortsatta arbetet samt vilken miljöeffekt det får att fartyg och båtar får vänta på broöppning.

Slutligen pekar Göteborgs hamn på att deras myndighetsfartyg M/S Hamnen och ett av räddningstjänstens brandfartyg också kan påverkas om bron blir av. M/S Hamnen har idag en kajplats som nyttjas som central upphämtningsplats. Denna kajplats behöver ersättas då den med största sannolikhet inte kan vara kvar.

Sammanfattningsvis är det tydligt att alla yttranden från sjöfartsbranschen som skickats till kommunen är skarpt kritiska till det planerade brobygget. Ingela Berntson från Skärgårdsredarna vill tro att beslutet går att påverka.

– Jag hoppas på att våra yttranden leder till att det inte byggs någon bro, och att färjetrafiken i stället permanentas och utökas för att kunna serva göteborgarna med enkla transporter över älven.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]