Fotograf: ILS (målning av Håkan Sjöström)

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart | Skeppsbyggnad

Skärgårdsfärja med unika egenskaper

Finlands Färjetrafik Ab provar på en ny filosofi med ett kombinerat passagerar- och oljesaneringsfartyg i sin skärgårdstrafik.

Den nya isgående skärgårdsfärja som statliga Finlands Färjetrafik (Finferries) nyligen har beställt från Uudenkaupungin Työvene Oy (Uki Workboat) i Nystad utrustas också för oljesanering. Konceptet har utformats av Finferries dotterbolag Finlands Skärgårdsrederi och fartyget är konstruerat av konstruktionsbyrån ILS Oy.

Första nyanskaffningen på länge

Investeringens totala värde uppgår till ca EUR 7,5 miljoner. Nybygget levereras sommaren 2014 och blir den första nyanskaffningen inom den så kallade förbindelsebåtstrafiken i Finland sedan 1994. Tidigare sköttes denna skärgårdstrafik av Sjöfartsverket, men linjerna har en efter en konkurrensutsatts med följden att det tidigare statliga tonnaget i ett flertal fall har bytts ut mot äldre fartyg som opereras av privatägda rederier. Trafiken upphandlas av statliga NTM-centralen.

Det som möjliggjorde nybeställningen var att Finferries vann koncessionen för denna skärgårdslinje i östra Finska viken.

– Detta nybygge visar i vilken riktning förbindelsetrafiken kommer att utvecklas. Det moderna kombinationsfartyget kommer inte endast att sköta passagerartrafik utan har också en viktig roll när det gäller att trygga bevarandet av de känsliga vattenområdena, konstaterar Mats Rosin, verkställande direktör för Finlands Färjetrafik.

Byggs helt i Nystad

Nybygget blir 34,9 meter långt, 9 meter brett och tar upp till 100 passagerare. Som passagerarfartyg har det ett djupgående på 2,4 meter och som oljesaneringsfartyg ökar maximalt djupgående till 2,65 meter. Uudenkaupungin Työvene Oy valdes efter att offertförfrågningar skickats ut till över tio olika varv.

– Varvet i Nystad har stor erfarenhet av specialfartyg och av att bygga fartyg i denna storlek. Vi är också nöjda över att ha ett finskt varv som samarbetspartner, precis som vid våra tidigare nybyggen. Vår erfarenhet visar att finskt arbete håller världsklass i fråga om kvalitet, tillägger Rosin.

– Den nya fartygstypen byggs från början till slut på vårt varv i Nystad. Byggandet av fartyget ger en sysselsättande effekt på cirka 50 årsverken, så vi är väldigt nöjda med att beställningen är bekräftad och vi kommer att göra vårt bästa för att uppfylla alla krav och förväntningar som ställs på fartyget, kommenterar verkställande direktör Harri Putro från Uudenkaupungin Työvene.