Skagens Hamn bygger ut

Den nordjylländska hamnen Skagen har kommit ett steg närmare en realisering av utbyggnadsplanerna. Den regionala utvecklingsfonden Nordjyllands Udviklingsfond går nu in med DKK 16 miljoner i projektet. Hamnen har i flera år arbetat med planerna på en utbyggnad av det södra hamnområdet med ytterligare 130.000 kvadratmeter. På området skall det byggas verkstäder, produktionslokaler samt uppställningsområden för containrar.