Skadad tanker till Hamburg för reparation

Den grekiska tankern Minerva Concert, som fick omfattande bottenskador efter att ha grundstött vid Hatter Barn, har tömts på lastolja genom läktring till systerfartyget Minerva Alexandra i Kalundborg-fjorden. I operationen deltog också bogserbåtarna Stevns Iceflower och Axel. Minerva Alexandra avseglade till Rotterdam som var lastens, 85.000 ton råolja lastat i Fredericia, ursprungliga destination. Minerva Concert fick tillstånd att segla till Blohm & Voss i Hamburg för permanenta reparationer. En haveriutredning pågår.