Fotograf: Marine Nationale

Kategori: Säkerhet | Haveri | Passagerarsjöfart

Ska halvera dödsfallen i bränder

EU satsar 12 miljoner euro på ett projekt för förbättrad brandsäkerhet på bilfärjor och biltransportfartyg. Forskningsinstitutet Rise koordinerar projektet.

Mellan 2006 och 2015 inträffade 32 allvarliga bränder i lastutrymmen på roro- och ropaxfartyg. Projektet Lash Fire ska minska risken för och effekterna av bränder i lastutrymmen, bland annat på biltransportfartyg.

Halvera antalet dödsfall

– Lash Fire kommer kraftigt att reducera förekomsten av bränder på roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och biltransportfartyg. Vi kommer att öka antalet tidigt upptäckta och kontrollerade bränder och vi kommer att förbättra den självständiga brandhanteringsförmågan ombord. Detta kommer kraftigt att reducera brändernas kostnader för samhället, inte minst sett till antalet dödsfall som förväntas halveras, säger Franz Evegren från Rise i ett pressmeddelande.

13 medlemsstater deltar

Projektet Lash Fire, namnet är en förkortning av Legislative Assesment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-ro ship Environment, ska utveckla maritima brandsäkerhetslösningar genom innovativ teknik, operationer och applikationer.

Konsortiet som koordineras av Rise (Research Institutes of Sweden) består av totalt 26 partners från 13 olika medlemsstater i EU. Aktörerna inkluderar industri, forskningsinstitut, universitet, tillsynsmyndigheter och branschorganisationer.

Snabb tillämpning

Arbetet inom Lash Fire utgör en bas för revisionen av internationella maritima regelverk för brandskydd och ger europeisk industrikunskap att bygga säkrare och mer konkurrenskraftiga fartyg för en hållbar transportsektor. Under de kommande fyra åren kommer därför EU-kommissionen att investera totalt 12,2 miljoner euro i Lash Fire genom dess forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

– Lösningar utvecklade inom projektet kommer leda till lagstiftningsförslag, bedömda och validerade i enlighet med IMO:s metod för regelrevision. Om förslagen tillämpas kommer tiden till att lösningar finns på marknaden att bli kort eftersom hela värdekedjan är involverad i projektet, säger Franz Evegren från Rise.

Mer information om Lash Fire finns på projektets webbsida.