Sjunkande siffror för CMP

Godsomsättningen i Copenhagen Malmö Port, CMP, minskade med tre miljoner ton till 15 miljoner ton under 2009. Störst var nedgången inom bildistribution och färjetrafik. Nettoomsättningen sjönk från 784 miljoner året före till 733 miljoner 2009. Resultatet efter finansiella poster landade på 128 miljoner, jämfört med 181 miljoner 2008. Bolaget har också minskat antalet anställda, från 476 till 412 personer.Under året anlöpte 335 kryssningsfartyg Köpenhamn, vilket är rekord. Även inom våt- och torrbulkverksamheten har utvecklingen varit god, enligt hamnledningen.– Vi uppnår ett tillfredsställande resultat i ett ovanligt svagt marknadsläge, särskilt eftersom detta resultat belastas med flera kostnader av engångskaraktär, säger vd Johan Röstin. Nedgången var tydligast under första hälften av året. Trots detta minskar vår omsättning bara med cirka 6,5 procent, vilket får anses marginellt.