Sju-procentig containerökning i Göteborg

Göteborgs Hamn hanterade 788.000 TEU förra året, en uppgång med sju procent jämfört med 2004. Ro-ro-trafiken ökade med fyra procent till 574.000 enheter. Hanteringen av nya bilar minskade dock med fem procent till 310.473 bilar. Också oljetrafiken minskade marginellt till 19,6 miljoner ton. Totalt ökade godsomsättningen något till 37,2 miljoner ton. Såväl ekonomisk omsättning som vinst har ökat. Det preliminära resultatet är 165 miljoner kronor, en ökning med 24 miljoner kronor jämfört med 2004. Omsättningen steg från 1.217 miljoner kronor till 1,3 miljarder.