Sju miljoner passagerare till och från Tallinn 2005

Antalet passagerare översteg för första gången sju miljoner i Tallinns hamn. Under året gjordes 9.401 anlöp med passagerarfartyg i Tallinns Vanasadam (Old City harbour) och Paldiski Lõunasadam (Paldiski South harbour). Största delen av passagerarna – 5.983 miljoner eller 85 procent – reste på linjen Tallinn–Helsingfors. Den största ökningen noterades för kryssningspassagerarna, som uppgick till 306.900 eller 8 procent mer än året innan. En ökning noterades också på linjerna mellan Estland och Sverige, där det totala antalet passagerare var 711.700 eller 4,7 procent mer än under år 2004.