Sju fartyg kvarhållna i Sverige

Under perioden januari till oktober har den svenska sjöfartsinspektionen genomfört 566 hamnstatskontroller. I 146 fall upptäcktes brister. På sju fartyg fanns så allvarliga brister att nyttjandeförbud utfärdades. Fyra nyttjandeförbud utfärdades under juli–oktober. Det rör sig om torrlastfartyg, tre med St Vincent & Grenadinerna-flagg och ett med maltesisk flagg. Två fartyg är ägda i Norge, ett i Tyskland och ett i Storbritannien. Två fartyg var klassade av det polska klassningssällskapet, ett av GL och ett av LR.Under januari till oktober har 278 hamnstatsinspektioner gjorts på svenskflaggade fartyg inom MOU-regionen. I 119 fall hittades brister men endast ett fartyg fick nyttjandeförbud.