Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Forskning | Ekonomi

Lysande framtid för sjöfarten

En framtidsvision om att sjötransporterna kommer att öka kraftigt fram till 2030 utmålas i en ny rapport om de maritima näringarna.

Lloyd’s Register, Qinetiq och Strathclyde University har publicerat rapporten Global Marine Trends 2030, som är uppmuntrande läsning för den globala sjöfartsnäringen. Den maritima sektorn väntas uppleva en stark tillväxt och Kina kommer att få en ännu mer framträdande roll i den. I tre olika scenarier uppskattas den sjöburna världshandeln ha ökat från nio miljarder ton per år till mellan 19 och 24 miljarder ton år 2030.

Kinas handelsflotta växer

Handelsflottan i kinesisk ägo kommer att växa snabbare än någon annan under den tid som rapporten omspänner. Från nuvarande 15 procent av världshandelsflottan kan den komma att öka till upp till fjärdedel och närmar sig därmed den europeiska handelsflottans andel.

Tonnaget ökar

Tonnaget och antal lastfartyg väntas öka för alla huvudtyper i världshandelsflottan. Ökningen för tankfartyg blir mindre än för övriga fartygstyper. Tankflottans totala tonnage väntas öka mellan 1,7 och 1,8 gånger jämfört med idag. För bulkfartyg, containerfattyg och LNG-tankers förutspås att tonnaget blir 1,8 till 3 gånger större än idag.

Tre scenarier 

I rapporten har man använt sig av tre scenarier för sina prognoser. Även i det mest negativa av dem så är tillväxten inom sjöfarten stark. Sjöfarten kommer år 2030 att vara i det närmaste oigenkännlig på grund av länder under utveckling, nya konsumentklasser och efterfrågan på resurser, fastslår man i rapporten.

Kommentarer

 • Anonymous

  Da finns det hopp i alla fall!

 • Anonymous

  Sånt här gillar jag att läsa som blivande sjöman.

 • Mikael Mattsson

  Synd bara att vår regering (oavsett färg skall väl tilläggas) inte verkar bry sig ett spån om denna bransch…

 • Anonymous

  Lägg ner alla matrosskolor och sjöbefälsutbildningar i Sverige. Då kan vi både spara kostnader och förhindra att folk blir arbetslösa i framtiden.

 • Dennis

  Förra gangen jag läste en liknande rapport var 2005 och då trodde man att man inom det närmaste 5-10 åren skulle behöva ca.3500 st nya mindre coasters enbart i norra Europa på grund av den tilltagande tillväxten i Ryssland och Europa men det gick dock lite annorlunda.
  Hoppas det denna gång stämmer bättre!

 • Anonymous

  Lysande framtid för sjöfarten självklart men inte för Svenskt sjöfolk

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.