Fotograf: Sjöskolan

Kategori: Utbildning | Folk/företag | Specialfartyg

Sjöskolan återupptar ångmaskinisten

Sjöskolan på Beckholmen i Stockholm återupptar utbildningen för ångmaskinister och eldare. Utbildningen genomförs tillsammans med Claes Insulander på Ångfartyget Mariefred.

I första skedet syftar utbildningen till att säkra den framtida bemanningen på Traditionsfartyg 75 kW.

 – Jag är så glad att vi tillsammans med Sjöskolan åter kan genomföra utbildningen. När dessa elever har klarat sin examen, senare under våren 2016, så har vi underlag att till hösten gå vidare med även 750kW, säger Claes Insulander. 

Utbildningen heter Ångmaskinist för Traditionsfartyg 75 kW och ger den examinerade eleven titeln Eldare och Teknisk Chef. Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, om 100 YH-poäng.