Sjösättning av RSS Archer i Kalmar

Den 16 juni sjösattes vid Kockums i Karlskrona den singaporianska ubåten RSS Archer. Dopet förrättades av hustrun till Singapores vice statsminister, tillika försvarsminister, Mr Teo Chee Hean. Singapore har köpt två ubåtar av den tidigare svenska Västergötlands-klassen, som nu har byggts om och modifierats för den singaporianska marinens behov.Sverige och Singapore har haft goda relationer genom många år. Samarbetet avseende försvarsmateriel har pågått under mycket lång tid. Tidigare har Singapore köpt minjaktsfartyg, självgående minsvep och fem ubåtar av Sjöormenklass. Samarbetet fortsätter mellan länderna vad avser teknik och underhåll. Under tiden ubåtarna byggdes om i Karlskrona så utbildade den svenska flottan två singaporianska besättningar, så att de kan sättas in i maritima operationer i anslutning till Singapores farvatten när väl ubåtarna går in i operation.

|