Sjösäkerhetsprojekt i södra Östersjön beviljat EU-stöd

Sjösäkerhetsprojektet Baltic MaSTER har beviljats motsvarande 17 miljoner kronor i stöd från EU. Projektet drivs av ett 40-tal organisationer och regioner runt södra Östersjön och dessa bidrar med lika mycket. Avsikten är bl.a. att lyfta fram lokala intressen i sjösäkerhetsfrågor. Lead partner i projektet är Region Blekinge. Projektet skall pågå i 2,5 år.